De Federatie voor Gezondheid verbindt meer dan 60 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Ze neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is. Voorheen heette de organisatie NPHF. De naamsverandering was de aanleiding voor een nieuwe website. De oude website had niet alle functies die de Federatie nodig had. Prima Content dacht mee over de nieuwe structuur en opzet van de site en werkte samen met de opdrachtgever en webbouwer aan dit eindresultaat: www.federatievoorgezondheid.nl. Met deze site kan de Federatie haar visie op gezondheid vorm en inhoud geven.

© 2024 Prima Content | Grafisch ontwerp Fokko Ontwerp | Technische realisatie Sieronline B.V.