Proscoop is een Regionale OndersteuningsStructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland. Zij adviseren en begeleiden samenwerking rondom de eerstelijnszorg. Dat doen ze door samenwerking tussen partijen te organiseren, altijd met de burger als uitgangspunt. Met externe communicatie willen zij hun rol en bijdrage duidelijk maken. De interne communicatie heeft onder andere als doel om medewerkers bewust te maken van relevante content en communicatie en ze daarin te faciliteren.

Jaarbericht

Elk jaar brengt Proscoop een jaarbericht uit, waarin een aantal projecten wordt uitgelicht.  Bijvoorbeeld met het thema: ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Prima Content heeft dit thema in de 12 artikelen laten terugkomen. We verzamelden de input, interviewden adviseurs en externe betrokkenen, schreven de artikelen en regelden de vormgeving. Het resultaat is een aantrekkelijk magazine.

Communicatieopdrachten

In 2018-2020 werkten wij aan communicatieopdrachten voor Proscoop. We hielden ons vooral bezig met de communicatie in en van de regio’s.

"Doordat je veel bij klanten over de vloer komt, neem je een frisse blik mee."
Janet Huizer-Siebes, Proscoop
© 2024 Prima Content | Grafisch ontwerp Fokko Ontwerp | Technische realisatie Sieronline B.V.