In 5 stappen naar goede content

Jouw bedrijf of organisatie bestaat uit mensen, een gebouw of meerdere gebouwen, uit producten of diensten. Mensen kun je ontmoeten, een gebouw kun je vinden, een product of dienst kun je kopen. Maar jouw organisatie bestaat ook in de digitale wereld, de online wereld. Kun je de mensen daar ook ontmoeten of je organisatie vinden? En matcht dat online bestaan met het bestaan van je organisatie in de ‘tastbare’ wereld?

 

Goede content matcht met wat je bent in die tastbare wereld. Het geeft perfect weer waar jouw bedrijf of organisatie voor staat. Nu komt er nog een element bij: de ander. Want voor wie ben jij er?

Goede content bevindt zich in het snijvlak tussen de drie elementen:

 • Wie jij als organisatie bent in de tastbare wereld
 • Wie jij als organisatie bent in de online wereld
 • Wat jij kan bieden als de ander iets zoekt.

Goede content moet voldoen aan de prima-criteria.

Klanten, cliënten, patiënten, prospects, allemaal zijn ze op zoek naar oplossingen, naar antwoorden op hun vragen of problemen. Jij kan met jouw bedrijf of organisatie een deel van die vragen beantwoorden met wat jij te bieden hebt, met jouw producten of diensten. Nu kun je natuurlijk gewoon vertellen wat jij te bieden hebt. Maar je overbrugt daarmee niet de kloof tussen de vraag en het antwoord. Die kloof kun je overbruggen met goede content.

Goede content is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen die online zoeken (in de digitale wereld) jouw antwoord of oplossing kunnen vinden en jouw organisatie zoals die is te kunnen ontmoeten.

Ook in de tastbare wereld is goede content nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een folder, poster, jaarverslag, magazine, boekje, placemat, enz. enz.

(Is goede content content die hoog ‘rankt’ in google? – ja en nee. Je wilt vindbaar zijn, daarvoor is het handig als je hoog rankt in google. Maar als mensen je al kennen, dan zoeken ze gericht naar jou. Je kan dus en/en doen. Content maken voor google (voor je vindbaarheid) en content maken voor je doelgroepen (voor de juiste match).)

Het is makkelijker om bij jezelf te beginnen. Bij de kern. Wie ben jij als bedrijf of organisatie (je identiteit)? Waar sta je voor? Wat zijn je kernwaarden? Waar ben je trots op? Wat draag je uit? Waarin onderscheid je je van anderen?

Als je dat helder hebt, dan kijk je naar je uiterlijke verschijningsvormen en hoe die overkomen (imago). Hoe komt de entree van je gebouw over? Hoe zijn de ontmoetingen met je medewerkers? Hoe ziet de website er uit? Komt het gevoel dat ‘de ander’ krijgt overeen met hoe je wil overkomen?

Jouw bedrijf of organisatie heeft te maken met klanten, cliënten, patiënten, sollicitanten, en nog veel meer. Er zijn dus meerdere ‘anderen’. Nu kun je die allemaal ‘je publiek’ of ‘je doelgroep’ noemen. Lekker makkelijk. Maar als je er even voor gaat zitten, kun je je doelgroep vast indelen in meerdere hokjes. Die hokjes worden vaak ‘persona’s’ of ijkpersonen genoemd.

Een ijkpersoon/persona is een ‘gemiddelde’. Een fictief, maar realistisch, persoon die staat voor een deel van de doelgroep die je wilt bereiken.

Bij het maken van content hou je deze persoon steeds voor ogen. Je kunt je makkelijker verplaatsen in één persoon dan in een hele doelgroep. Wij bieden overigens ook een workshop aan over het maken en werken met persona’s.

Per persona kijk je vervolgens welke vragen er bij hem of haar leven. Tegen welke problemen loopt hij of zij aan. Als je dat in beeld hebt, verdiep je je in de momenten en plekken waarop je persona je ‘antwoord’ zou kunnen tegenkomen. Dan weet je ook welke content je waar en wanneer nodig hebt.

De voorgaande stappen leiden naar goede content. In de ideale situatie:

  • Kennen mensen je naam
  • Weten ze wat je doet
  • Hebben zij vertrouwen in jou
  • Volgen mensen je op social media en blogs
  • Zijn ze geabonneerd op je nieuwsbrief
  • Vinden ze je als ze iets zoeken (als ze je nog niet kennen)
  • Weten ze je te vinden als ze gericht iets zoeken
  • Delen mensen jouw bijdragen
  • Worden zij klant bij jou, solliciteren ze bij jou, vragen zij een offerte aan, vragen ze informatie aan, kopen zij je product. Net wat jij bij ze wil bereiken.
  • Blijven ze loyaal/trouw
  • Vertellen mensen iets positiefs over jouw bedrijf/organisatie, product of dienst (on- of offline)

 

De content die je geeft, moet van waarde zijn voor jouw persona. Wat die waarde is, wordt door de ander bepaald. Dus wat voor jouw bedrijf of organisatie goede content is, hangt af van de antwoorden uit de voorgaande vier stappen. In het algemeen kunnen we er wel iets over zeggen:

• Werk consistent en structureel/planmatig aan je content
• Werk aan het opbouwen van een relatie
• Gebruik een mix aan communicatiemiddelen
• Denk steeds vanuit de ander: wat wil hij of zij zien/lezen, en op welke manier: behapbaar, duidelijk, prettig, snel
• En natuurlijk, goede content moet voldoen aan de prima-criteria.

Heb je ondersteuning nodig bij één of meer van de stappen? Neem dan gerust contact met mij op voor een kennismaking of leg direct een concrete vraag bij me neer.

© 2024 Prima Content | Grafisch ontwerp Fokko Ontwerp | Technische realisatie Sieronline B.V.