Taalniveaus

Taalniveau A1 – Iemand met dit niveau heeft basiskennis van de taal, begrijpt bekende dagelijkse uitdrukkingen en woorden en eenvoudige zinnen.

Taalniveau A2 – Iemand met dit niveau is bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken. Dit is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft.

Taalniveau B1 – Iemand met dit niveau begrijpt teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Hij begrijpt ook teksten met minder gebruikelijke woorden, als hij daar veel mee te maken heeft, bijvoorbeeld door zijn werk.

Taalniveau B2 – Iemand met dit niveau kan de hoofdlijnen van complexere teksten begrijpen. Hij kan duidelijke en gedetailleerde teksten formuleren.

Taalniveau C1 – Iemand met dit niveau kan lange en complexe teksten begrijpen. Hij kan zichzelf vloeiend uitdrukken en kan de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor diverse doelen.

Taalniveau C2 – Iemand met dit niveau is zeer taalvaardig. Hij begrijpt alle teksten, concreet en abstract, met jargon of metaforen.

Weetje
80% van de bevolking begrijpt taalniveau B1

© 2024 Prima Content | Grafisch ontwerp Fokko Ontwerp | Technische realisatie Sieronline B.V.